home
 
 


 
 
 
TRANSPORT KRAJOWY I MIEDZYNARODOWY
przewozy specjalistyczne chemii plynnej autocysternami, tankkontenerami i naczepami skrzyniowymi

STRONA OBECNIE JEST W TRAKCIE BUDOWY.

 

Zaklad Transportu Samochodowego „Autozat” Sp. z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

ZTS "Autozat" Sp. z o.o. jako samodzielny podmiot gospodarczy istnieje na rynku przewozów towarowych od roku 1995.
Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w przewozach towarów i produktów chemicznych w tym towarów niebezpiecznych (ADR). Usługi nasze wykonujemy według najwyższych standardów europejskich, realizując najbardziej skomplikowane zadania transportowe. Wszystkie posiadane przez nas zestawy samochodowe posiadają pełny pakiet ubezpieczeniowy, natomiast przewożone ładunki objęte są ubezpieczeniem OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym. Mamy przyjemność współpracować, w oparciu o długoterminowe kontrakty, z wieloma uznanymi w kraju i Europie klientami, dzięki którym stale podnosimy jakość oferowanych usług. Szczególne znaczenie w naszej pracy przywiązujemy do dbałości o bezpieczeństwo wykonywanych usług oraz ochrony środowiska naturalnego.
Naszym atutem są nasi pracownicy - ludzie z wieloletnim doświadczeniem, doskonale znający zarówno tajniki transportu materiałów niebezpiecznych, jak również logistyczne aspekty funkcjonowania zakładów chemicznych.