wyposażenie
 
 
 
 
  PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAZENIE:
  Pojemności:  
  - cysterny jednokomorowe : 24.000 l - 34.000 l
- cysterna 3 komorowa : 2 komory po 12.000 l i 1 komora 24.000 l
- tank-kontenery: 15.100l i 15.700l
  Załadunek:  
  Cysterny mają możliwość załadunku przez włazy lub przez zawory DN 80 do załadunku hermetycznego. Zawory wyposażone są w szybkozłącza DIN 28450 typu VK. Tank-kontenery napełniane są przez włazy lub hermetycznie przez zawory DN 80, zakończone szybkozłączami typu CAMLOCK.
   
   
  Rozładunek:
 
Cysterny rozładowywane są grawitacyjnie lub ciśnieniowo poprzez zawory spustowe DN 80, zakończone szybkozłączami DIN 28450 typu MK. Cysterny wyposażone są w t.zw. adaptery, które dają możliwość przyłączenia do zaworu lub węża spustowego złączy różnych typów i rozmiarów, np.: CAMLOCK, GUILLEMIN lub DIN typu VK.
   
  Izolacja termiczna i system ogrzewania:
 
Wszystkie cysterny są izolowane termicznie. Posiadają systemy podgrzewania do 120°C. Ogrzewanie następuje stanowisku załadowczym lub rozładowczym, poprzez podłączenie na pary wodnej.
   
  Przewóz:  
 
Przewóz w cysternach może być dokonywany z ładunkiem w temperaturze 0-120°C . Dzięki zaworom załadunkowym istnieje możliwość hermetycznego załadunku i przewozu pod nadciśnieniem np.: azotu. Każda z cystern ma możliwość zamontowania syfonu do poboru próbek (przy przewozach substancji z nadciśnieniem)
   
  Adaptery:
 
Przedstawiamy kilka możliwych kombinacji złożenia adapterów do załadunku i rozładunku cystern oraz syfon do pobierania próbek
   
 
syfon z wylewką do poboru próbek
wylewka do węża spustowego
adapter złącze STORZ - złącze DIN typu VK
adapter złącze DIN typu VK - złącze CAMLOCK typ D
adapter złącze DIN typu VK - złącze GUILLEMIN